sinh vật biển bí ẩn

  • Rồng biển - huyền thoại và sự thực Rồng biển - huyền thoại và sự thực
    Khi bay sát mặt biển Ấn Độ Dương vào một ngày cuối năm 1968, hai phi công Liên Xô nhìn mấy con quái vật khổng lồ hình rắn. Họ không phải là những người duy nhất gặp "rồng biển", một loài vật mà sự tồn tại đã đư