sinh vật huyền bí

  • Quỷ hầu - sinh vật huyền bí gây náo loạn rừng núi Quỷ hầu - sinh vật huyền bí gây náo loạn rừng núi
    Đây được coi là một trong những sinh vật huyền bí nổi tiếng của châu Mỹ, nhưng khác với Big Foot (Người Tuyết Yeti), sự xuất hiện cùng nỗi ám ảnh của sinh vật này trải dài trên một vùng đất vô cùng rộng lớn…