squalene

  • Da chết giúp làm sạch không khí Da chết giúp làm sạch không khí
    Những mẩu da chết kết hợp với bụi bẩn có thể giúp làm giảm 2 - 15% hàm lượng ozone độc hại xuất hiện ở môi trường kín bên trong ngôi nhà.