tàu nasa

  • Chuyến bay cuối cùng của tàu Atlantis Chuyến bay cuối cùng của tàu Atlantis
    Vào ngày 14/5, tàu con thoi Atlantis của NASA sẽ thực hiện chuyến bay cuối cùng lên quỹ đạo. Lần bay thứ 32, đồng thời là lần cuối cùng Atlantis rời bệ phóng.