tàu phương đông

  • Công bố nguyên nhân cái chết của Gagarin Công bố nguyên nhân cái chết của Gagarin
    Phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ tử nạn khi máy bay của ông bổ nhào để tránh một khinh khí cầu vào năm 1968, các tài liệu vừa được giải mật của chính phủ Nga cho thấy.