tàu quan sát Solar Dynamics Observatory

  • Tên lửa NASA tạo sóng âm phá tan cầu vồng Tên lửa NASA tạo sóng âm phá tan cầu vồng
    Với tiếng nổ động cơ lên tới 200 decibel, vượt quá 80 dB so với ngưỡng nghe của con người, tên lửa phát ra sóng âm đủ mạnh để làm lung lay các tòa nhà, khiến tóc người đứng xem bắt lửa...