tác động tiêu cực của rượu

  • Đã có thuốc "hóa giải" tác hại của rượu? Đã có thuốc "hóa giải" tác hại của rượu?
    Yunfeng Lu - một giáo sư kỹ thuật hóa học tại Đại học California, Los Angeles, Mỹ (và tự nhận là một người mê rượu), đang cố gắng tìm ra giải pháp cho những tác động tiêu cực của rượu.