tác hại của rượu

  • Cách sơ cứu người ngộ độc rượu Cách sơ cứu người ngộ độc rượu
    Khi bị ngộ độc rượu, người bệnh thường bị giảm và mất khả năng vận động tự chủ, nhiều trường hợp nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.