tác hại của thuốc lá

  • Hình ảnh về sự tàn phá khủng khiếp của thuốc lá Hình ảnh về sự tàn phá khủng khiếp của thuốc lá
    Mỗi năm, có khoảng 6 triệu người chết vì hút thuốc lá chủ động và 600.000 người chết ảnh hưởng của việc hút thuốc lá thụ động. Chính bởi những tác hại đó, ngày 25–31/5 được chọn là Tuần lễ quốc gia không thuốc lá của Việt Nam.