tê giác một sừng

  • Sừng tê giác không có ích gì cho việc chữa bệnh Sừng tê giác không có ích gì cho việc chữa bệnh
    Tổ chức Bảo vệ các loài hoang dã Quốc tế (CWI) mới đây đã đưa ra khuyến cáo, việc bỏ hàng nghìn đô la mua sừng tê giác, lấy bột chữa bệnh sẽ chẳng khác gì “rước” chiếc… móng tay không hơn không kém.