tên lửa lớn nhất thế giới

  • Tên lửa lớn nhất thế giới nhìn từ vũ trụ Tên lửa lớn nhất thế giới nhìn từ vũ trụ
    Airbus hiện tại vận hành hai tàu vũ trụ chụp ảnh Trái đất Pléiades Neo, chúng có thể chụp ảnh với độ phân giải cao, cũng như có thể chụp được các vật thể nhỏ tới 30cm từ quỹ đạo thấp của Trái đất.