tình dục lưỡng tính

  • Tình dục trong thời cổ đại Tình dục trong thời cổ đại
    Lịch sử của quan hệ tình dục thường được coi là một phần của lịch sử cuộc sống riêng tư con người, các trải nghiệm của cơ thể.