tín hiệu xung

  • Cấy ghép thần kinh giúp tăng cường chức năng não Cấy ghép thần kinh giúp tăng cường chức năng não
    Theo một kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học về thần kinh "Journal of Neural Engineering" tại Anh, các nhà khoa học đã thành công trong việc tăng cường chức năng bộ não của khỉ bằng phương pháp cấy ghép thần kinh.
  • "Bắt" được tín hiệu của người ngoài hành tinh? "Bắt" được tín hiệu của người ngoài hành tinh?
    Các nhà khoa học nghiên cứu về người ngoài hành tinh của Đại học McGill (Canada) vừa nhận thêm 6 tín hiệu xung sóng vô tuyến nhanh FRB (fast radio bursts) đến từ cùng một điểm xa thiên hà Milky Way của Trái đất.