túi nước 3 tỷ năm tuổi

  • Phát hiện nước 3 tỷ năm tuổi Phát hiện nước 3 tỷ năm tuổi
    Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Nature này ngay lập tức giới khoa học đánh giá là một trong những phát hiện cực kỳ quan trọng.