tăng cường độ làm việc

  • Cấu tạo bộ não thay đổi trong các kỳ thi Cấu tạo bộ não thay đổi trong các kỳ thi
    Khi bộ não phải làm việc nhiều, thí dụ khi các cô cậu học sinh, sinh viên bước vào đợt thi cử, cấu tạo của bộ não sẽ tự thay đổi để cải tiến việc trao đổi thông tin giữa các vùng khác nhau trên vỏ não.