tường nhà bằng rơm

  • Tường nhà công nghệ cao Tường nhà công nghệ cao
    Công ty Công nghệ rơm Modcell ở Yorkshire, nước Anh đang theo đuổi công nghệ sản xuất các bức tường nhà bằng rơm.