tẩy trắng san hô

  • 10 loài san hô có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất 10 loài san hô có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất
    10 loài san hô nhiệt đới có sự tiến hóa khác biệt nhất và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên toàn cầu (EDGE), theo công bố mới của các nhà khoa học thuộc Hiệp hội Động vật học London (ZSL)