tắc kè nguyên thủy

  • 10 loài mới đặc sắc nhất 2014 10 loài mới đặc sắc nhất 2014
    Viện Lâm nghiệp quốc tế chuyên tìm kiếm những loài động thực vật mới trên thế giới hợp tác với Trường đại học New York (Mỹ) vừa công bố danh sách 10 loài mới đặc sắc nhất năm 2014.