tắt đèn

  • Hãy tắt đèn để có giấc ngủ ngon Hãy tắt đèn để có giấc ngủ ngon
    Nếu trong khi ngủ mà có những yếu tố kích thích như chiếc TV hoặc chiếc đèn bàn đang bật thì những giấc ngủ như vậy dễ dàng làm người ta bị trầm cảm.