tế bào DNA

  • Tìm ra cách để vịt làm cha của gà Tìm ra cách để vịt làm cha của gà
    Time đưa tin một nhóm chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Thú y trưng ương Dubai cấy tế bào mầm - loại tế bào mang DNA để sản xuất trứng và tinh trùng - vào cơ quan sinh sản của bào thai vịt đực.