tế bào quang điện

  • Sự phát triển pin mặt trời vô hình Sự phát triển pin mặt trời vô hình
    Tế bào quang điện là các tế bào thu nhận ánh sáng mặt trời rồi chuyển biến thành năng lượng điện, hiện nay đã trở thành phổ biến, tuy có điều là chúng khá đắt.
  • Tế bào quang điện mỏng hơn tơ nhện Tế bào quang điện mỏng hơn tơ nhện
    Các chuyên gia Áo và Nhật Bản vừa công bố phát minh mới: tế bào quang điện mỏng hơn cả sợi tơ nhện và dẻo dai đủ để uốn quanh một sợi tóc người.