tế bào quang điện

  • Ước mơ về một con đường mặt trời Ước mơ về một con đường mặt trời
    Một cặp vợ chồng người Mỹ ở bang Idaho đang tìm cách tạo ra những con đường thông minh không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân mà còn đáp ứng nhiều mục tiêu khác như giảm tai nạn giao thông, tiết kiệm nhiên liệu hoá thạch.