tế bào quang điện

  • Công nghệ mới sản xuất tế bao quang điện dẻo Công nghệ mới sản xuất tế bao quang điện dẻo
    Viện năng lượng chuyển đổi (IEC) của trường đại học Delaware đã phát triển một công nghệ mới dùng để chế tạo ra các tế bào quang điện. Công nghệ này có thể giúp làm giảm các chi phí liên quan đến việc sử năng lượng quang học cùng lúc mở rộng khả năng ứ
  • Kỷ lục mới về hiệu suất của tế bào quang điện Kỷ lục mới về hiệu suất của tế bào quang điện
    Công ty Spectrolac, một công ty con của tập đoàn Boeing Mỹ, đã phát triển thành công tế bào quang điện mà có thể chuyển hóa gần 41% các tia mặt trời chiếu vào nó thành điện. Đây là thành tựu mới nhất trong nỗ lực hạ thấp chi ph&iacu