tế bào sắc tố

  • Giải oan cho mèo "Hitler" Giải oan cho mèo "Hitler"
    Chẳng ai muốn dính với cái tên của trùm phát xít Đức, nhưng có những con mèo không may lại bị cộng đồng mạng gọi là mèo "Hitler" do bộ lông có đốm đen dưới mũi.