tế bào soma

  • Nhân bản thành công 8 con sói Bắc Mỹ Nhân bản thành công 8 con sói Bắc Mỹ
    Thông báo của chính quyền địa phương tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc cho biết, nhà khoa học tế bào gốc Hàn Quốc Hwang Woo-suk đã nhân bản thành công giống chó sói Bắc Mỹ có nguy cơ tuyệt chủng.
  • Tái sinh các loài vật tuyệt chủng Tái sinh các loài vật tuyệt chủng
    Giới khoa học đang hy vọng, với dự án Lazarus, nhiều loài động vật đã tuyệt chủng có thể được tái sinh để phục vụ nghiên cứu.