tế bào t

  • Tìm thấy gen giúp cơ thể tự chữa virut HIV Tìm thấy gen giúp cơ thể tự chữa virut HIV
    Trong một chuỗi các thí nghiệm trên cơ thể người, các nhà khoa học đã cố gắng để khai thác hệ miễn dịch của cơ thể người nhằm giúp nó có đủ sức đề kháng trong việc đánh gục virut HIV.