tế bào thần kinh

  • Những điều thú vị về bộ não Những điều thú vị về bộ não
    Bộ não nam và nữ không có sự khác biệt, não luôn thay đổi, não đang trở nên nhỏ dần... là những khám phá thú vị của các nhà khoa học về bộ não người.
  • Con người mới chỉ sử dụng 1/10 trí thông minh? Con người mới chỉ sử dụng 1/10 trí thông minh?
    Có một quan niệm từng tồn tại khá lâu trong giới khoa học nói chung, giới y khoa nói riêng rằng con người vẫn có thể thông minh hơn nữa nếu chúng ta biết “khai thác” các khu vực chưa được sử dụng đến của bộ não.