tốc độ

  • Di chuyển với tốc độ ánh sáng? Di chuyển với tốc độ ánh sáng?
    Với bộ phim mới “Star Trek” được công chiếu tại nhiều quốc gia, một điều mà các khán giả chắc chắn được thưởng thức đó là tàu vũ trụ di chuyển qua thiên hà với tốc độ ánh sáng.
  • Con người có thể bay tới tương lai? Con người có thể bay tới tương lai?
    Theo nhà vật lý hàng đầu thế giới Stephen Hawking, tới một ngày nào đó con người có thể chế tạo được những con tàu vũ trụ có tốc độ bay gần bằng tốc độ ánh sáng...