tổ chức Ocearch

  • Chinh phục cá mập trắng nặng 1000kg Chinh phục cá mập trắng nặng 1000kg
    Các nhà khoa học bắt sống một con cá mập trắng, gây mê nó rồi gắn thẻ định vị GPS lên vây của "sát thủ biển khơi", phục vụ cho một dự án nghiên cứu đầy tham vọng.