tụ cầu khuẩn

  • 5 loài vi khuẩn đáng sợ trên bàn tay bạn 5 loài vi khuẩn đáng sợ trên bàn tay bạn
    Các chuyên gia khuyến cáo, việc lười rửa tay sẽ khiến những vi khuẩn có hại ngày một bám rễ và gây hại cho cơ thể con người.
  • Tụ cầu khuẩn là gì? Tụ cầu khuẩn là gì?
    Tụ cầu tìm thấy khắp nơi và có thể phân lập từ không khí, bụi, thực phẩm, cơ thể người và động vật. Tụ cầu là thành viên của khuẩn chí da hoặc niêm mạc tị hầu người.