tan chảy

  • Sao Mộc - Hành tinh lớn nhất hệ mặt trời đang tan chảy Sao Mộc - Hành tinh lớn nhất hệ mặt trời đang tan chảy
    Mô phỏng mới nhất của các nhà khoa học đã cho thấy lõi đá của sao Mộc đang bị hóa lỏng, tan chảy ra hòa trộn với các thành phần khác trong lõi. Với dữ liệu mới này, các nhà thiên văn học hy vọng có thể giải thích rõ hơn về trường hợp của một hành tinh lạ được phát hiện bên ngoài hệ mặt trời gần đây.