thành phố Cambridge

  • Hàng "cây ma" tại Anh Hàng "cây ma" tại Anh
    Sự hiện diện của sâu bướm khiến nhiều cây tại thành phố Cambridge, Anh có hình dạng kỳ quái như những "cây ma".