thành phố cổ shi cheng

  • Thành phố nghìn năm tuổi dưới đáy hồ Thành phố nghìn năm tuổi dưới đáy hồ
    Một thành phố cổ được xây dựng ở Trung Quốc từ cách đây 1.300 năm vẫn giữ được nhiều công trình kiến trúc nguyên vẹn dù đã nằm sâu bên dưới hồ nước nhân tạo.