thành phố xanh

  • Những thành phố "xanh" nhất thế giới Những thành phố "xanh" nhất thế giới
    Không có khói bụi, tiếng còi xe váng tai, không dùng năng lượng hóa thạch để sản xuất điện là đặc điểm nổi bật của những thành phố xanh như Amsterdam, Freiburg, Reykjavík...