thám hiểm châu Mỹ

  • Phát hiện mới: Christopher Colombus là hoàng tử Ba Lan Phát hiện mới: Christopher Colombus là hoàng tử Ba Lan
    Manuel Rosa, một nhà khoa học thuộc trường Đại học Duke, Mỹ, sau hơn 20 năm tiến hành nghiên cứu về Colombus đã khẳng định Colombus là một hoàng tử...
  • Columbus không phải người đầu tiên tìm ra châu Mỹ? Columbus không phải người đầu tiên tìm ra châu Mỹ?
    Một phát hiện có giá trị sánh ngang cuốn tiểu thuyết của Dan Brown đã giúp làm sáng tỏ các cuộc hành trình của John Cabot, nhà thám hiểm và hàng hải Italy, cho thấy ông đã có kiến thức về các cuộc hành trình của châu Âu đến “Thế giới mới” trước khi Christopher Columbus thực sự thám hiểm châu Mỹ v&agra