thí nghiệm đẹp nhất trong lịch sử

  • 10 thí nghiệm đẹp nhất trong lịch sử 10 thí nghiệm đẹp nhất trong lịch sử
    Những thí nghiệm khoa học hiện nay thường phức tạp, chỉ có thể thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu, với chi phí lên tới hàng triệu USD. Tuy nhiên, khi được hỏi về thí nghiệm "đẹp" nhất trong lịch sử khoa học, người ta lại tôn sùng các ý tưởng đơn giản.