thông điệp ngày trái đất 2021

  • Ngày Trái đất 2021: “Khôi phục Trái đất của chúng ta” Ngày Trái đất 2021: “Khôi phục Trái đất của chúng ta”
    Ngày 22-4 năm nay sẽ là Ngày Trái đất lần thứ 51 trên thế giới. Kể từ năm 1970 đến nay, Tổ chức vì Trái đất (Earthday.org) đã và đang làm việc với hơn 75.000 đối tác tại hơn 190 quốc gia để thúc đẩy hành động tích cực bảo vệ hành tinh Trái đất.