thùng rác di động

  • Robot thùng rác Robot thùng rác
    Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát minh rô bốt vệ sinh, tự động di chuyển tại nơi công cộng và đề nghị người qua đường nhặt rác.
  • Video: Robot thùng rác Video: Robot thùng rác
    Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát minh robot vệ sinh, tự động di chuyển tại nơi công cộng và đề nghị người qua đường nhặt rác.
  • Cài bọ do thám vào thùng rác di động Cài bọ do thám vào thùng rác di động
    Bọ do thám điện tử đã được bí mật cài vào hàng trăm ngàn những thùng rác di động. Những con bọ này truyền thông tin của các thùng rác tới một cơ sở dữ liệu trung tâm, là nơi giữ số liệu về thói quen vứt rác của mỗi địa chỉ cá nhân. Có khoảng 500.000 thùng rác ở khắp nước Anh đã được cài bọ.