thú có túi

  • Lợi ích của những cơn thở dài Lợi ích của những cơn thở dài
    Trung bình, con người thở dài khoảng 12 lần mỗi giờ, không phải vì buồn phiền hay tức giận mà đơn giản chỉ để tái thổi phồng không khí cho nửa tỷ túi phế nang trong phổi.