thăng bằng

  • Vì sao chim ngủ trên cành cây không bị ngã? Vì sao chim ngủ trên cành cây không bị ngã?
    Loài chim có thể đứng im trên cây, vẫn ngủ ngon lành mà chẳng hề lộn cổ rơi xuống đất. Đó là do cấu tạo ngón chân của loài chim rất thích hợp để nắm chặt các cành cứng. Khi đáp xuống cành cây nó cong xương ống chân và xương bàn chân, rồi nằm phục trên cành.