thảm họa Fukushima

  • Động đất rung chuyển phía nam Nhật Bản Động đất rung chuyển phía nam Nhật Bản
    Hai trận động đất mạnh xảy ra tối nay tại Nhật Bản, trận thứ nhất ở tây nam Tokyo, khiến ít nhất hai người bị thương; trận thứ hai ở ngoài khơi tỉnh Fukushima vốn đã bị tàn phá nặng nề.