thảm họa chìm tàu

  • Phụ nữ thường gặp bất lợi khi đắm tàu Phụ nữ thường gặp bất lợi khi đắm tàu
    Việc ưu tiên cứu phụ nữ và trẻ em khi tàu chìm phần lớn chỉ là huyền thoại, một nghiên cứu mới cho thấy. Theo BBC, các nhà nghiên cứu tại Đại học Uppsala (Thụy Điển) đã dựa trên những người sống sót từ 18 thảm họa hàng hải trong ba thế kỷ qua để chỉ ra rằng phụ nữ thường gặp bất lợi khi xảy ra thảm họa chìm tàu.