thần sobek

  • Xác ướp cá sấu thần sông Nile 2500 năm Xác ướp cá sấu thần sông Nile 2500 năm
    Bảo tàng Anh công bố xác ướp con cá sấu niên đại hàng nghìn năm được đặt tên theo thần Sobek - vị thần đầu cá sấu cai quản sông Nile và được người Ai Cập cổ đại coi là hóa thân của ông.