thắt lưng chống té ngã

  • Túi hơi ngừa chấn thương do té ngã Túi hơi ngừa chấn thương do té ngã
    Theo hãng sản xuất Helite, thiết bị này giảm đến 90% chấn động của té ngã, và độc đáo hơn là nó còn đoán được khả năng té ngã của người mang nhờ những thiết bị cảm nhận bên trong.