thằn lằn bay

  • Những kẻ "tàng hình" siêu đẳng Những kẻ "tàng hình" siêu đẳng
    Sự biến đổi màu sắc và hình dạng bề ngoài giống với những vật trong môi trường xung quanh, để lẩn tránh đối phương là sự ứng phó tuyệt vời mà tự nhiên dành tặng các loài động vật.