thế kỷ thứ 6

  • Phát hiện mới về nơi sinh của Đức Phật Phát hiện mới về nơi sinh của Đức Phật
    Các nhà khảo cổ đang nghiên cứu tại Nepal đã phát hiện bằng chứng về một kiến trúc tại nơi sinh ra Đức Phật có niên đại thế kỷ thứ 6 trước công nguyên.
  • “Chóng mặt” với số con của các bậc đế vương “Chóng mặt” với số con của các bậc đế vương
    Laura Betzig, nhà nhân chủng học tiến hóa đến từ Michigan, đã phát hiện ra rằng các vị vua chúa xưa kia như Thành Cát Tư Hãn, Rameses Đại đế và Hoàng đế Yangdi của triều đại Sui thế kỷ thứ 6, đều từng “qua lại” với rất nhiều phụ nữ và trở thành cha của khoảng… 100.000 đứa trẻ.