thịt nhân tạo

  • 20 năm nữa loài người sẽ ăn gì? 20 năm nữa loài người sẽ ăn gì?
    Việc tăng giá thực phẩm diễn ra thường xuyên cùng với khuynh hướng tăng dân số buộc các nhà khoa học phải dự kiến đến 20 năm sau khẩu phần ăn của mọi người sẽ ra sao.