thịt nhân tạo

  • 20 năm nữa loài người sẽ ăn gì? 20 năm nữa loài người sẽ ăn gì?
    Việc tăng giá thực phẩm diễn ra thường xuyên cùng với khuynh hướng tăng dân số buộc các nhà khoa học phải dự kiến đến 20 năm sau khẩu phần ăn của mọi người sẽ ra sao.
  • Video: Sản xuất thịt nhân tạo từ … phân người Video: Sản xuất thịt nhân tạo từ … phân người
    Theo tờ Daily Mail, tiến sĩ Mitsuyuki Ikeda và các cộng sự trong nhóm nghiên cứu phát hiện, phân mà con người thải ra vẫn còn rất nhiều protein chưa được hấp thụ hết và rất nhiều loại vi khuẩn khác nhau...