thời điểm dễ phát tán virus corona nhất

  • Thời điểm F0 dễ phát tán nCoV nhất Thời điểm F0 dễ phát tán nCoV nhất
    Theo nghiên cứu từ nhóm chuyên gia của Mỹ và Trung Quốc, thời điểm trước 2 ngày và sau 72 giờ khởi phát triệu chứng, bệnh nhân Covid-19 có khả năng lây lan nCoV cao nhất.