thời tiết giá lạnh

  • Trời lạnh buốt, tắm bao nhiêu lần/tuần là vừa? Trời lạnh buốt, tắm bao nhiêu lần/tuần là vừa?
    Tắm nhiều lần một ngày mặc dù có thể giúp sạch sẽ nhưng không phải lúc nào cũng tốt. Thậm chí, có những trường hợp tắm 1 lần/ngày cũng là quá nhiều. Điều này có thể tùy thuộc vào từng cơ địa mỗi người.