thủ cung sa

  • Các cách kiểm tra trinh tiết phụ nữ của người xưa Các cách kiểm tra trinh tiết phụ nữ của người xưa
    Sự trinh tiết được xem là thước đo đánh giá đạo đức của phụ nữ xưa. Vì thế người xưa đã nghĩ ra đủ cách để kiểm tra liệu một người còn con gái hay không hay thậm chí tìm cách để khiến mình trở lại là gái tân.