thử nghiệm thuốc

  • Thuốc điều trị HIV/AIDS Thuốc điều trị HIV/AIDS
    Các nhà khoa học Nga từ Novosibirsk tuyên bố họ đã tiến tới giai đoạn thứ hai trong thử nghiệm lâm sàng vắc-xin chống HIV và AIDS.